ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

Επισκέψεις σε πόλεις, παραλίες και βουνά της Κύπρου, σε αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία, σε ελαιοτριβεία και οινοποιεία. Βόλτα σε εμπορικά κέντρα, σε πάρκα και σε εργαστήρια καλαθοπλεκτικής, υφαντικής ή παρασκευής παραδοσιακών κυπριακών εδεσμάτων, με ενημέρωση πάντα στην ελληνική νοηματική. Βέβαια, με την κάθε ομάδα προηγείται συνεννόηση ώστε να γίνονται οι αλλαγές που θέλει η ομάδα για να είναι πιο οικονομικό και πιο πετυχημένο το πρόγραμμα, ανάλογα με την εποχή, τις αργίες και τις γιορτές. Φυσικά, μετά από συνεννόηση με την ομάδα, διοργανώνονται συναντήσεις με τις οργανώσεις κωφών Κύπρου, και αθλητικές, ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες, αλλάζοντας το πρόγραμμα ανάλογα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Αρχαία – Μεσαιωνική Κύπρος

Μνημεία της Κύπρου, από την αρχαιότητα μέχρι και το Βυζάντιο, που μαρτυρούν χαρές και λύπες της καθημερινής ζωής, πολέμους και καταστροφές, αλλά και μαθήματα ειρήνης και δημιουργίας, όπως η καλλιτεχνική έκφραση των ερώτων των θεών και των ανθρώπων. Η Κύπρος είναι διάσπαρτη από μνημεία, κάστρα, παλάτια, και χώρους λατρείας, καθώς και από πολλά μουσεία.

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Γύρω από την Κύπρο υπάρχουν δεκάδες σημεία για καταδύσεις με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αρχαία, ρωμαϊκά ή βυζαντινά ερείπια, σπήλαια και υπέροχη φύση, αλλά και πλοία διαφόρων χωρών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για την καλλιέργεια της τέχνης της φωτογραφίας η Κύπρος προσφέρει μοναδικά τοπία που διεγείρουν το νου και το συναίσθημα. Στο βουνό ή στη θάλασσα, σε μνημεία ή σε στενοσόκακα, ο φωτογράφος μπορεί να αποτυπώσει την ψυχική του κατάσταση, τα συναισθήματά του, τις ιδέες του και τα οράματά του.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Κύπρος – η νήσος των Αγίων

«….Ἡ Κύπρος, δεχθεῖσα ἐκ τῶν πρώτων τὸν Χριστιανισμόν, τῷ 45 μ.Χ., διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὅστις ἦτο Κύπριος τὴν καταγωγὴν καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀπηλλάγη ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς εἰδωλολατρείας, δυνάμεθα δὲ νὰ εἴπωμεν ὅτι ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν πρώτη ἡ Κύπρος ἐξεχριστιανίσθη πλήρως. Ἤδη κατὰ τὸν 4ον αἰῶνα ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία φαίνεται καλῶς ὠργανωμένη ἐν Κύπρῳ, ἔχουσα δεκατρεῖς ἐπισκόπους. Τὸν πλήρη ἐκχριστιανισμὸν τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων μαρτυρεῖ καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀρχαίων χριστιανικῶν ναῶν καθ᾿ ἅπασαν τὴν νῆσον…..» (Απόσπασμα μελέτης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ «Κύπρος ἡ ἁγία νῆσος»)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Cyprus’s cultural offerings are sure to please young and old. Little children have needs of their own, however, and we have designed a program catering to the whole family, with kid-friendly activities and a generous helping of local culinary treats sprinkled throughout.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

As a staple in the human arsenal since prehistoric times, the bow and arrow has helped us confront both animal and human predators. As a modern sport it demands exacting precision and intense concentration. Nonetheless, it is a sport accessible to all–aged five to ninety-five, large or small–as long as they are committed to the long practice hours and to constantly pushing their own boundaries.

Close Menu